Struktura i zadania Zespołu Metin2.Pl

 • Wszyscy członkowie Zespołu Metin2.Pl są Honorowymi Członkami Support Teamu i świadczą swoją pomoc na rzecz społeczności oraz podlegają pod Community Managera tej społeczności, który jest pracownikiem firmy Gameforge. Poniżej znajduje się ogólny podział wraz z opisem ich kompetencji.
  Za otwieranie nowych serwerów, wprowadzanie poprawek (naprawa bugów) odpowiadają programiści, będący pracownikami firmy Gameforge.


  Koordynatorzy


  Community Manager - CM

  Pracownik firmy Gameforge odpowiadający za prawidłowe funkcjonowanie przydzielonych mu gier. Pomaga w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Administracją Polskich Gier, a programistami Gameforge.


  Gameforge Support - GS

  Pracownik Gameforge odpowiadający za rozpatrywanie zgłoszeń w systemie pomocy Support, takich jak kradzieże przedmiotów, kradzieże kont oraz zmiany adresów e-mail w grze.


  Team Manager - TM

  Osoba zajmująca się koordynacją gry oraz forum jako całości. Jego zadaniem jest dobór odpowiednich osób na stanowiska Administracji oraz sprawowanie nadzoru nad projektem.  Zespół Forum


  Administrator Forum - BA

  BA to najwyższa instancja związana z forum. Odpowiada za całościowe funkcjonowanie forum oraz jego zarządzanie i kontrolę od strony technicznej. Awansuje, emerytuje i przyjmuje nowych członków Zespołu Forum. Dodaje, usuwa, otwiera lub zamyka działy forum. Ma również możliwość zmiany nicków, rang i adresów e-mail. Podlega mu całe Wsparcie Zespołu Metin2. Kontakt odbywa się głównie na Support lub poprzez Prywatną Wiadomość.


  Super Moderator Forum - SMOD

  Osoby będące przełożonymi moderatorów. Kontrolują jakość wykonywanej pracy przez przydzielonych im podopiecznych, a także rozpatrują skargi/odwołania dotyczące ich moderatorów. Mogą współuczestniczyć przy rekrutacji nowych moderatorów. Chociaż nie mają obowiązku moderacji przydzielonych im działów, reagują w nagłych przypadkach, takich jak np. pojawienie się spamera czy konieczność zamieszczenia ogłoszenia. Dodatkowo, dbają o ogólną oprawę i funkcjonowanie działów forum.


  Moderator Forum - MOD

  Moderatorzy to podstawowa siła utrzymująca forum w porządku. Zajmują się usuwaniem, zmienianiem, cenzurowaniem oraz przenoszeniem tematów i postów, które naruszają regulamin forum (oraz regulaminy poszczególnych działów) lub nie pasują do danego forum. Dodatkowo wyjaśniają wszelkie sytuacje sporne, z którymi użytkownicy mogą mieć problemy. Ponadto usprawniają działanie przydzielonego im działu tak, żeby korzystanie z niego było wygodne dla graczy (przyklejają ważniejsze tematy, dają ogłoszenia). Za naruszanie regulaminu forum nakładają ostrzeżenia. Użytkownicy mogą się z nimi kontaktować za pomocą PW (Prywatna Wiadomość na forum).


  Próbny Moderator Forum - TMOD

  Są to nowe osoby przyjęte do Zespołu. Ich zakres obowiązków i uprawnienia są zbliżone do pełnoprawnych Moderatorów. Podczas okresu próbnego moderują dział wraz ze swoim przełożonym, opiekunem.  Zespół Gry


  Administrator Gry - GA

  Administratorzy to najwyższa instancja związana z grą. Biorą udział przy rekrutacji nowych GM. Są łącznikami między resztą Zespołu Gry, a firmą Gameforge. Decyzje Administratorów Gry są bezwzględnie ostateczne, odwołania od ich decyzji należy kierować wyłącznie do nich. Główną drogą kontaktu z Administratorami Gry jest Support.


  Super Mistrz Gry - SGM

  Osoby będące przełożonymi Mistrzów Gry. Przyjmują odwołania od decyzji GM, przeprowadzają lokalne wydarzenia w grze oraz zajmują się bardziej skomplikowanymi problemami graczy. Odpowiadają także za szkolenie nowych Mistrzów Gry. Podlegają bezpośrednio Administracji Gry. Główną drogą kontaktu z Super Mistrzami Gry jest Support.


  Mistrz Gry - GM

  Mistrzowie Gry zajmują się utrzymaniem porządku w grze oraz pomocą przy eventach. Mają za zadanie kontrolować rozgrywkę i działać tak, żeby gra była sprawiedliwa. To do nich należy pisać w pierwszej kolejności, gdyż Mistrzowie Gry zajmują się większością spraw związanych z graczami. Główną drogą kontaktu z Mistrzami Gry jest Support.


  Próbny Mistrz Gry - TGM

  Nowo przyjęci do zespołu Mistrzowie Gry. Ich zakres obowiązków i uprawnienia są zbliżone do pełnoprawnych Mistrzów Gry.  Zespół Wiki


  Administrator Wiki - WA

  Administrator Wiki to najwyższa instancja związana z Wiki. Przyczynia się do rozwoju i sprawnego działania Wiki. Jego zadaniem jest nadzorowanie pracy Zespołu Wiki, koordynacja polską częścią Wiki, rekrutacja nowych Redaktorów Wiki, pomaganie użytkownikom i odpowiadanie na ich pytania oraz blokowanie kont łamiących regulamin.


  Super Redaktor Wiki - SWR

  Osoby będą przełożonymi redaktorów. Przyczyniają się do rozwoju i sprawnego działania Wiki. Ich zadaniami są nadzorowanie pracy Redaktorów Wiki, koordynacja polską częścią Wiki, rekrutacja nowych Redaktorów Wiki, pomaganie użytkownikom i odpowiadanie na ich pytania oraz blokowanie kont łamiących regulamin.


  Redaktor Wiki - WR

  Redaktorzy Wiki to podstawowa siła utrzymująca Wiki w porządku. Zajmują się usuwaniem, zmienianiem, cenzurowaniem oraz przenoszeniem treści, które naruszają regulamin. Wyjaśniają wszelkie sytuacje sporne, z którymi użytkownicy mogą mieć problemy.


  Próbny Redaktor Wiki - TWR

  Nowo przyjęci do Zespołu Redaktorzy Wiki. Ich zakres obowiązków i uprawnienia są podobne do pełnoprawnych Redaktorów.  Zespół IRC


  Administrator IRC - IA

  Dba o porządek na kanałach. Pomaga nadawać prawa, aktualizuje skrypty, nadzoruje pracę kanałów. W przypadku łamania regulaminu IRC daje kicki i bany.  Wsparcie Administracji


  Support Admin - SA

  Jego zadaniem jest wspieranie administracji projektu Metin2.pl. Wyróżniamy dwóch SA: Support Admin ds. Eventów Gry oraz Support Admin ds. Rekrutacji Gry.  Komisja Rekrutacyjna
  Nad rekrutacją czuwa Administracja (FA, GA, SA. ds. Rekrutacji Gry).


  Komisja Rekrutacyjna - KR

  Członek Komisji Rekrutacyjnej zajmuje się rozpatrywaniem podań od osób chcących dołączyć do Zespołu. Weryfikuje je pod względem forum oraz gry, a także przeprowadza egzaminy. W razie odrzucenia podania należy się kierować do jednego z członków Komisji.  Wsparcie Zespołu Metin2.pl
  Cały ten zespół podlega pod Administratora Forum.


  Wsparcie Zespołu - Grafik

  Grafik ma za zadanie tworzyć sygnatury i avatary użytkownikom, jak i członkom Zespołu Metin2.Pl. Zajmuje się również tworzeniem specjalnych grafik na potrzeby Zespołu, np. eventy. oraz ilustracji do magazynu Metinews. Grafikami zajmuje się Opiekun Wsparcia Zespołu.


  Wsparcie Zespołu - Redaktor

  Odpowiadają za przygotowanie artykułów, złożenie, korektę i wydanie magazynu Metinews. Redaktorami zajmuje się Opiekun Wsparcia Zespołu.  Inne


  Bohater Metin2

  To bot forumowy, który ogłasza ważne informacje, np. regulaminy, zasady. Botami tymi steruje Administracja zespołu Metin2.Pl.