Regulamin Forum Metin2.pl


 • [h1]§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU FORUM[/h1]
  Rejestracja na forum jest przywilejem, a nie obowiązkiem. Pamiętaj, że może on zostać odebrany w każdej chwili, jeśli nie będziesz stosował się do zasad panujących na obszarze forum. Zależy nam, by wasze wizyty na Forum METIN2.PL były dla każdego przyjemnością, a kontakt z innymi graczami i administracją opierał się na wzajemnym szacunku. Większość kwestii reguluje ten właśnie regulamin, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z nim.


  [h2]I. Nieznajomość regulaminu oraz równość wobec zasad[/h2]
  Konto na forum od momentu rejestracji może być używane tylko i wyłącznie przez jego założyciela. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z odpowiedzialności w przypadku jego złamania. Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika forum, zarówno zwykłych użytkowników jak i polskiego Zespołu Metin2.


  [h2]II. Multikonta[/h2]
  Każdy użytkownik może korzystać tylko z jednego konta na forum. Multikontowość na forum (posiadanie więcej niż jednego konta) jest niedozwolona i prowadzi do stałej blokady wszystkich powiązanych kont. Założenie drugiego konta jest dozwolone tylko wtedy, gdy na dotychczasowe konto została nałożona stała blokada. Zabronione jest zakładanie kolejnych kont w przypadku czasowej blokady. Możliwe jest zalegalizowanie multikonta w sytuacji współdzielenia adresu IP (np. kilka osób korzystających z jednego komputera w domu). W tym celu należy wysłać ticketa z adresu e-mail przypisanego do jednego z kont na adres http://support.pl.metin2.gameforge.com/ i podać w nim linki do profili kont, które chcesz zalegalizować oraz powód zalegalizowania.


  Taka prośba zostanie rozpatrzona przez Administratora Forum i to on ostatecznie zdecyduje, czy multikonto zostanie zalegalizowane. Pamiętaj, że zalegalizowanie multikonta nie wyklucza możliwości otrzymania stałej blokady z tego tytułu (np. gdy będziesz celowo podbijał ceny w dziale Market drugiej osobie).


  UWAGA! W sytuacji, gdy na jedno z kont zostanie nałożona stała blokada (z obojętnie jakiego powodu) multikonto przestaje być ważne i zostaje skreślone z naszej listy.


  [h2]III. Regulaminy poszczególnych działów forum (szczegółowe)[/h2]
  W każdym dziale forum umieszczony jest regulamin szczegółowy tego działu, z którym użytkownik musi się zapoznać zanim zacznie pisać w danym podforum. W każdym dziale forum obowiązuje więc regulamin ogólny forum oraz regulamin szczegółowy danego działu. W przypadku niezgodności regulaminu ogólnego z regulaminem szczegółowym przyjmuje się za obowiązujące zapisy regulaminu szczegółowego. Jeśli owa rozbieżność budzi wątpliwości, należy to zgłosić do Super Moderatora Forum lub Administratora Forum.


  [h2]IV. Decyzje administratora[/h2]
  Administrator Forum ma prawo do podjęcia decyzji (akcji) w sprawie dowolnego aspektu Forum METIN2.PL bez konieczności podania przyczyny. Są to w szczególności:
  - usunięcie/zmodyfikowanie konta użytkownika forum,
  - zablokowanie/odblokowanie konta użytkownika forum,
  - nadanie/unieważnienie ostrzeżenia nadanego użytkownikowi forum,
  - akcje moderatorskie (np. usunięcie tematu lub postu),
  - wyłączenie forum,
  - inne.


  Decyzje Administratora Forum są ostateczne. Odwołania od owych decyzji należy kierować do danego administratora wraz z uzasadnieniem. Ewentualne skargi na Administratora Forum należy kierować do jego bezpośredniego przełożonego, którym jest Team Manager.  [h1]§2 NIEDOZWOLONE TREŚCI[/h1]
  Forum METIN2.PL przeznaczone jest dla osób w różnym wieku i trzeba to mieć na względzie. Zabronione jest zamieszczanie na nim treści niedozwolonych przez ten regulamin oraz regulaminy szczegółowe.


  [h2]I. Ogólne[/h2]
  Na forum (tzn. w postach, tytułach, nickach, awatarach, sygnaturach, screenach, polach profilu, itd.) niedozwolone jest umieszczanie treści:
  a) pornograficznych, nawiązujących do pornografii lub przeznaczonych do wglądu tylko przez osoby pełnoletnie,
  b) brutalnych i nawiązujących do przemocy,
  c) wulgarnych (również w postaci pseudocenzury), zawierających groźby odnoszące się do życia realnego, cytowania treści wulgarnych,
  d) wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej oraz innych przejawów dyskryminacji,
  e) ukazujących hasła, symbole lub ludzi związanych z ustrojami opartymi na dyktaturze, terrorze, lub nienawiści (np. faszyzm, nazizm, komunizm),
  f) łamiących prawo (np. prawo autorskie i pokrewne, prawo o ochronie danych osobowych) oraz propagujących łamanie prawa (np. piractwo komputerowe),
  g) zawierających reklamy (produktów i usług) przynoszące komuś korzyści materialne,
  h) propagujących alkohol, narkotyki oraz inne środki odurzające,
  i) innych, które naruszają zasady współżycia społecznego (np. prowokowanie, podsycanie wrogiej atmosfery).


  Dodatkowo zabrania się:
  a) rozpowszechniania korespondencji z członkami Teamu,
  b) reklamowania i dyskutowania na temat prywatnych serwerów gry,
  c) publikowania ściśle prywatnej korespondencji z innymi użytkownikami,
  d) włamywania się na cudze konta na forum oraz działania na szkodę forum,
  e) handlu kontem z forum (sprzedaż/wymiana/oddanie),
  f) podszywania się pod członków Teamu oraz innych użytkowników forum.


  [h2]II. Związane z grą METIN2[/h2]
  Na forum (tzn. w postach, tytułach, nickach, awatarach, sygnaturach, screenach, polach profilu, itd.) niedozwolone jest umieszczanie:
  a) ogłoszeń handlowych dotyczących płatności inną walutą niż Yang/Won lub przedmiotami z gry zdatnymi do handlu,
  b) ogłoszeń handlowych przedmiotami niezwiązanymi z grą METIN2.PL, przedmiotami niezdatnymi do handlu oraz kontem z gry (sprzedaż/wymiana/oddanie),
  c) ogłoszeń handlowych dotyczących doładowania Smoczych Monet,
  d) ogłoszeń handlowych dotyczących sprzedaży Yang/Won,
  e) haseł do kont w grze lub na forum (zarówno własnych, jak i cudzych),
  f) wszelkich danych ułatwiających kradzież, bądź dostęp do konta w grze lub na forum,
  g) treści nawołujących do łamania zasad gry, omijania zabezpieczeń gry oraz korzystania z bugów lub niedozwolonego oprogramowania,
  h) informacji o tożsamości w grze (prywatnych postaciach i kontach) członków Teamu niezależnie od sposobu ich pozyskania.


  [h2]III. Linki[/h2]
  Zabrania się zamieszczania wszelkich linków odnoszących do stron zewnętrznych, jeśli regulamin szczegółowy działu na to nie zezwala. Wyjątek stanowią tylko linki do Wiki Metin2.pl oraz te w tematach z rekordami, kalendariach, itp. Jeśli chcesz zamieścić film na forum lub screen użyj do tego odpowiednich tagów. Treść artykułu z internetu możesz zamieścić w formie cytatu.


  [h2]IV. Odpowiedzialność[/h2]
  Obsługa forum nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na forum przez użytkowników.  [h1]§3 PROWADZENIE DYSKUSJI[/h1]
  Forum METIN2.PL zostało stworzone z myślą o tym, abyście mogli wymieniać się opiniami, prowadzić dyskusje oraz aby administracja mogła przekazywać istotne informacje. Zadbajcie o wysoki poziom dyskusji.


  [h2]I. Zakładanie tematów[/h2]
  Zakładając nowy temat użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł.
  a) Tematy należy zakładać w odpowiednim dziale. W razie wątpliwości, co do wyboru odpowiedniego działu, można zasięgnąć porady moderatora.
  b) Niedozwolone jest zakładanie tematów, gdy w danym dziale forum znajduje się już temat o identycznej treści lub rozwiązujący dany problem. Dlatego też przed założeniem tematu należy przejrzeć dany dział lub użyć funkcji Szukaj.
  c) Zabrania się zakładania identycznych tematów w różnych działach forum (spam). Należy wybrać jedno pasujące forum i założyć tam temat.
  d) Tytuł tematu musi informować o jego treści. Należy unikać uogólniania i starać się przekazać jak najdokładniej to, co mamy do przekazania. W szczególności trzeba unikać takich tytułów tematów jak:
  - Pomocy!!!
  - Mam problem
  - Nie wiem, jak to zrobić
  - Mam buga
  - Co to jest?


  Przykłady lepiej napisanych tematów:
  - Pomocy! Gdzie mogę znaleźć Uriela?
  - Mam problem z ukończeniem misji Znajdź Szpiega
  - Nie wiem jak wziąć ślub w grze
  - Mam buga. Nie otrzymałem expa za polowanie 58
  - Co to jest Zwój Korekcji?


  [h2]II. Pisanie postów[/h2]
  Pisząc posty (odpowiedzi lub nowe tematy) użytkownik forum jest zobowiązany do przestrzegania poniższych reguł.
  a) Posty nie mogą zawierać niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści).
  b) W przypadku zakładania nowego tematu użytkownik forum powinien przedstawić sytuację/problem w sposób jasny i rzeczowy. W przypadku udzielania odpowiedzi nie należy zbaczać z tematu (offtopic).
  c) Użytkownicy forum powinni starać się wnieść swoje zdanie do dyskusji czy też krytykować, ale nie potępiać. Muszą mieć szacunek dla cudzych poglądów oraz nie powinni osądzać gustów innych osób.
  d) Sprawy prywatne lub wymagające reakcji określonej osoby należy załatwiać poprzez Prywatną Wiadomość. Apel na forum trzeba traktować jako ostateczność.
  e) Zabroniony jest double posting, czyli pisanie jednego postu pod drugim. W przypadku chęci dopowiedzenia czegoś należy użyć opcji EDYTUJ.
  f) Posty muszą być przejrzyste, ale nie krzykliwe. Dlatego zabrania się nadużywania opcji kolorowania, pogrubienia, podkreślenia, kursywy, powiększenia tekstu. Narzędzia te mają służyć w celu wyróżnienia istotnych informacji lub uwidocznienia nagłówków, a nie jako styl pisania całych postów. Wyjątkiem są posty oraz dopiski moderatorów mające na celu zwrócić uwagę osobom wypowiadającym się w temacie.
  g) Niedozwolone jest wchodzenie w kompetencje moderatorów i zachowywanie się jak członkowie obsługi forum. Odpowiedzi typu bezsens, proszę moderatora o skasowanie tego tematu; i po co to piszesz, skoro taki temat już jest; temat do zamknięcia są zabronione. O zamknięcie tematu może poprosić jedynie jego autor.
  h) Wskazane jest zwracanie uwagi moderatorom na przypadki łamania regulaminu. Można to zrobić za pomocą opcji ZGŁOŚ pod postem. Funkcja ta nie służy do zwykłego kontaktu z moderatorem, dlatego prosimy w przypadku pozostałych spraw kontaktować się z moderatorem za pomocą Prywatnej Wiadomości.
  i) Niedozwolone jest flood'owanie, a więc niepotrzebne powtarzanie tego samego tekstu, litery, znaku lub emotikony. Zakaz ten dotyczy także tytułów tematów, sygnatur i nicków. Przykłady floodu:
  - plz, plz, plz, plz
  - pomocyyyyyyyyyy
  - !!!!!!!!
  - :D :D :D :D
  j) Zabronione jest pisanie postów nic nie wnoszących do dyskusji. Ważne jest zatem, aby poprzeć swoje zdanie, a nie ograniczać się do pojedynczego zdania lub emotikony. Wyjątek stanowi Dział SPAM.
  k) Na forum jedynym językiem, jakim należy się posługiwać jest język polski. Inne języki mogą być wykorzystywane jedynie do zaprezentowania nazw (np. nazwy gildii) lub pojedynczych zdań (np. sentencja w sygnaturze). Należy starać się pisać zgodnie z zasadami polskiej ortografii i nie kaleczyć celowo naszego pięknego języka.
  l) Nie wolno cytować długich postów oraz tworzyć "piramidek" z cytatów. W takich przypadkach, cytując należy ograniczyć się do konkretnego fragmentu poprzedniej wypowiedzi. Jeśli wypowiedź znajduje się bezpośrednio nad naszą, to cytowanie nie ma sensu.  [h1]§4 AWATARY I SYGNATURY[/h1]
  Awatary i sygnatury to ważne elementy każdego forum, gdyż są one naszymi wizytówkami. Również tutaj muszą zostać spełnione odpowiednie warunki.


  [h2]I. Awatary[/h2]
  Awatar (emblemat) każdego użytkownika forum musi spełniać poniższe kryteria:
  a) maksymalna wysokość i szerokość obrazka to 192 pikseli,
  b) maksymalna objętość grafiki to 100KB,
  c) nie może zawierać niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści),
  d) brak raptownych, szybkich oraz błyskających animacji.


  Administracja Forum ma prawo nakazać zmienić lub usunąć awatar, czy też nadać ostrzeżenie, jeśli uzna, że mimo spełnionych warunków, obrazek nie nadaje się do użytku na forum.


  [h2]II. Sygnatury[/h2]
  Sygnatura (podpis) każdego użytkownika forum musi spełniać następujące warunki:
  a) maksymalna wysokość obrazka wynosi 150 pikseli,
  b) maksymalna ilość znaków to 500,
  c) nie może mieć raptownych, szybkich lub błyskających animacji,
  d) maksymalna wielkość czcionki w sygnaturze wynosi 18 pkt., nie należy również nadużywać funkcji kolorowania tekstu,
  e) nie może zawierać niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści),
  f) bezwzględny zakaz zamieszczania linków do stron zewnętrznych (dozwolone tylko linki do oficjalnej Wiki Metin2.pl oraz innych stron na forum), filmy muszą być wstawione w odpowiednie tagi i wrzucone obowiązkowo w spoiler,
  g) maksymalna wysokość całej sygnatury (łącznie z obrazkiem) to 5 centymetrów.


  Administracja Forum ma prawo nakazać zmienić lub usunąć sygnaturę czy też nadać ostrzeżenie, jeśli uzna, że mimo spełnionych warunków, sygnatura nie nadaje się do użytku na forum.  [h1]§5 INNE[/h1]
  Poniżej przedstawione są pozostałe istotne kwestie i postanowienia Regulaminu Forum METIN2.PL, do których należy się stosować.


  [h2]I. Nicki[/h2]
  Każdy użytkownik forum zobowiązany jest do korzystania z nicku (loginu) nie zawierającego niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści) oraz znaków specjalnych (apostrof, znaki ASCII niewidoczne na klawiaturze). Nick można sobie zmienić samemu w swoim profilu raz na 182 dni. Administrator Forum może zmienić nick na prośbę użytkownika w uzasadnionej sytuacji (np. nick jest nieregulaminowy).


  [h2]II. Pola profilu[/h2]
  W profilu użytkownika istnieją pola profilu, takie jak: O mnie, Nick postaci, Poziom, Gildia, Klasa, Profesja, Królestwo, Serwer, Urodziny, Płeć, Lokalizacja, Praca, Zainteresowania, Strona domowa, ICQ, Skype, Facebook, Twitter oraz Google+. W polach tych zabronione jest zamieszczanie niedozwolonych treści (§2 Niedozwolone treści). Pola profilu, takie jak LOKALIZACJA oraz PRACA ograniczone są ilością znaków. W polu profilu O MNIE zostały dezaktywowane wszelkie odnośniki do stron, a więc wszystkie odnośniki zaczynające się na www. Każde nowe zamieszczone odnośniki www będą systematycznie usuwane i zastępowane ciągiem gwiazdek (***).


  [h2]III. Kary[/h2]
  W przypadku złamania zasad forum przez użytkownika może zostać nałożona na niego kara. Rodzaje kar pozostają wewnętrznymi ustaleniami obsługi Forum METIN2.PL i nie są one podawane do publicznej wiadomości.


  [h2]IV. Odwołania[/h2]
  Wszelkie odwołania od otrzymanych ostrzeżeń oraz zapytania o czas trwania blokady przyjmowane są tylko i wyłącznie w systemie zgłoszeń Support, który dostępny jest pod adresem http://support.pl.metin2.gameforge.com/. Zgłoszenie musi zawierać poprawne dane, tj. nick oraz dokładny opis sytuacji. Adres e-mail z konta na forum musi być obowiązkowo przypisany do konta w systemie zgłoszeń. W przeciwnym wypadku informacje nie zostaną udzielone.


  [h2]V. Amnestia[/h2]
  Po odpowiednim czasie ostrzeżenia wygasają same, dlatego nie ma potrzeby wysyłania próśb o amnestię.