BugReport - kryształ energii nie uwzględnia bonów z rękawicy