blue45 Student

  • Member since Oct 29th 2013
Last Activity

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • blue45 -

    Małe jest piękne więc te małe marzenia składają się na wielkie. Wszelkiej pomyślnośco od życia prywatnego , rodzinnego aż po zawodowe :)

  • Maniekxxx -

    Dziękuję :) , Również Życzę, żeby spełniały się marzenia - te małe, o których wstydzimy się mówić głośno i te wielkie, które być może teraz wydają się niemożliwe :)
    Życzę także spełniania życiu zawodowym, realizacji planów i wspinania się po drabince kariery , a w życiu rodzinnym spokoju i bezpieczeństwa :* :)