Pinned Termin odwolania od blokady konta

  • Wiadomość Zespołu

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Termin odwolania od blokady konta

   W związku z nasilającym się zjawiskiem odwołań od starych banów (sprzed kilku a nawet kilkunastu miesięcy), wprowadzamy maksymalny okres w jakim to odwołanie jest możliwe. Wynosi on 1 miesiąc od chwili nałożenia blokady.
   Po upływie tego terminu odwołanie nie będzie rozpatrywane.
   W przypadku wielokrotnego przysłania odwołania dotyczącego tego samego bana pod uwagę będzie brane tylko pierwsze zgłoszenie i tylko w nim będzie prowadzona wymiana wiadomości dotyczących bana.