Announcement Regulamin oficjalnych kanałów Metin2.PL

This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

 • Regulamin oficjalnych kanałów Metin2.PL  §1. Ogólne
  Przebywanie na IRC nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem i może być on
  odebrany w każdej chwili. Rozmowa na IRC powinna być przyjemnością, a
  kontakt z innymi użytkownikami i administracją powinien odbywać się z
  należytym szacunkiem. Do takiego stanu staramy się dążyć.
  1. Nieznajomość regulaminu:
   Każdy z użytkowników, wchodząc na Oficjalny Kanał Metin2.PL, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz z "Regulaminem Sieci OnlineGamesNet". Ich nieznajomość nie będzie powodem do zmniejszania bądź anulowania kary w przypadku ich złamania.
  2. IRC operatorzy mają prawo czasowo lub na stałe usunąć użytkownika - także bez podawania powodu.
  3. Równość wobec zasad:
   Regulamin ten odnosi się do każdego użytkownika IRC, również członków teamu Metin2.PL.
  §2. Niedozwolone treści
  Na Oficjalnych Kanałach Metin2.Pl zabronione jest umieszczanie następujących treści:
  • pornograficznych lub w jakikolwiek sposób nawiązujących do
   pornografii oraz innych materiałów przeznaczonych tylko dla osób
   dorosłych;
  • brutalnych, ukazujących przemoc;
  • wulgarnych (w tym wulgaryzmów obcojęzycznych i
   pseudowulgaryzmów, czyli wulgaryzmów w jakikolwiek sposób
   ocenzurowanych - gwiazdkami, kropkami, przekręcaniem liter, itp.);
  • zabronionych przez regulamin forum oraz zasady gry;
  • obrażających użytkowników, obsługę bądź inne osoby (np. osoby publiczne);
  • zawierających groźby odnoszące się do życia realnego;
  • rasistowskich, wzywających do nienawiści wyznaniowej i/lub
   etnicznej albo innych przejawów dyskryminacji, a także ukazujących
   hasła, symbole lub rzeczy zakazane prawem (np. przejawy faszyzmu,
   nazizmu);
  • łamiących prawa autorskie lub nakłaniających do ich łamania
   (w tym CD-Key`e do gier, cracki, gry, płatne programy w pełnych
   wersjach, itp.);
  • zawierających reklamy (produktów, usług, itp.) przynoszące zyski;
  • propagujących alkohol, używki lub inne środki odurzające;
  • kontrowersyjnych, uznawanych powszechnie za naganne moralnie
   lub społecznie niewłaściwe, np. prowokowanie, podsycanie wrogiej
   atmosfery (flame);
  • haseł do kont na forum, w grze, czy też IRC (zarówno cudzych jak i własnych);
  • numerów sesji na forum;
  • nawołujących do łamania zasad gry, IRC lub Forum, omijania zabezpieczeń lub korzystania z bugów;
  • spamerskich i noszących znamiona floodu (pisanie kilku
   linijek naraz, wklejanie długich tekstów, wklejanie rzędu tych samych
   znaków, np. :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   :D
   ; !!!!!!!!!!!!!);
  • kaleczących język polski (np. jush, PoJuTsZe itp.);
  • reklam prywatnych kanałów;
  • wywołujących (highlightujących) Operatora Kanału
   wielokrotnie, bez żadnej przyczyny, uniemożliwiających tym samym
   Operatorowi normalną pracę;
  • ukazujących logi z prywatnych rozmów (query / prv) bez zgody obydwu rozmówców;
  • linków prowadzących do wyżej wymienionych treści lub stron niebezpiecznych (np. wirusy, aplikacje przechwytujące hasła);


  §3. Odpowiedzialność
  Obsługa IRC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści umieszczane przez użytkowników.

  §4. Język oraz kultura
  1. Językiem obowiązującym na Oficjalnych Kanałach
   Metin2.Pl jest język polski. Wyjątkiem jest kanał #Metin2.pl, gdzie
   dozwolony jest również język angielski.
  2. Jesteś zobowiązany do okazywania szacunku zarówno obsłudze,
   jak i pozostałym użytkownikom sieci OnlineGamesNet. Jeśli inny
   użytkownik zachowuje się wobec Ciebie niewłaściwie, zignoruj go
   (komenda /ignore nick). Jeśli ignorowanie użytkownika nie przynosi
   efektu, napisz o tym do któregoś z operatorów(@) kanału.
  §5. Nicki (nick - indywidualna nazwa wybierana przez użytkownika)
  Nicki:
  • nie mogą zawierać floodu (np. Janeeeeek);
  • muszą być pozbawione niedozwolonych treści (wszystkie są opisane w §2 );
  • nie mogą być wulgarne, czy też napisane w taki sposób, że
   czyta się je jak wulgaryzmy (wykorzystując fonetykę np. j.
   angielskiego);
  • nie mogą być nickami obsługi, także w formie "ocenzurowanej" (np. DuzyJohny -> DuzyJ0hny itp.);
  • nie mogą zawierać treści naruszających uczucia religijne innych osób (np. Allah, Jezus, Maryja itp.);
  §6. Oficjalne kanały Metin2.PL
  Jedynymi oficjalnymi kanałami Metin2.PL są:
  • #Metin2.pl - kanał główny, służący do rozmowy z innymi graczami;
  • #Metin2.pl-Wiki - oficjalny kanał projektu wiki.metin2.pl;
  §7. Niestosowanie się do regulaminu
  Niestosowanie się do powyższych zasad może prowadzić do wyrzucenia
  użytkownika z kanału, zbanowania, a nawet wykluczenia z oferty IRC lub
  też z całej oferty Metin2 .

  Team Metin2.PL