Wspinaj się wspólnie z GM

  • Event Gra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Wspinaj się wspólnie z GM   W lipcu 2019r. na każdym serwerze w dniu oraz godzinie wyznaczonej przez SGM danego serwera zapraszamy na wspólną wyprawę na DT!!!!
   Informacja o terminie organizacji eventu zamieszczona zostanie w:
   Kalendarz eventów


   Wydarzenie organizowane jest dla graczy z przedziału lvl 40-74, na kanałach które SGM poda w trakcie organizacji Eventu.
   W zależności od mocarstwa każde królestwo otrzyma osobny kanał, informacja ta zostanie podana przez SGM każdego serwera w trakcie organizacji Eventu
   Ps. Jeśli ktoś znajdzie się na niewłaściwym kanale, zostanie "wyproszony" z DT w trakcie zabawy!
   Graczy nie biorących udziału w evencie proszę o cierpliwość i udostępnienie DT na 30 minut.
   Graczy chcących wziąć udział w Evencie (minimum 40lvl) zachęcam na szybki wypad na "kilku" kowali w 30 minut
   (trzeba się materialnie przygotować na to wydarzenie i pamiętać, że kowal w DT nigdy nie ulepsza ze 100% prawdopodobieństwem - nawet ten z rekomendacjami od GMa).
   Uprzejmie prosimy o niezasypywanie GMa na pw pytaniami podczas trwania eventu.


   Harmonogram eventu:

   Etolin - 14.07.2019r., g. 20:30
   Diumar - 14.07.2019r., g.16:00,
   Jawa - 14.07.2019r. , g.20:30

   Zespół Metin2.PL zastrzega sobie prawo do zmiany formy eventu lub terminu eventu w przypadku, nowych wytycznych ze strony wydawcy gry, problemów technicznych bądź zdarzeń losowych.


   Kontakt z Zespołem Gry (GM, SGM, GA) - System Support

   The post was edited 3 times, last by Marantha ().