Rocznicowe ZUO

  • Event Gra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Rocznicowe ZUO   Poniższej przedstawiamy Wam harmonogram organizacji ZUA na poszczególnych serwerach.
   Podczas trwania wydarzenia będą ukazywały się komunikaty serwerowe na temat lokacji zrzutów oraz
   przedziałów poziomowych. Proszę pamiętać, że uczestniczymy w Evencie tylko w swoim przedziale poziomowym.

   Uwaga! 19-21 lipca drop wierzchowców zostanie wyłączony.

   Etolin - 20.07.2019R., G. 20:00, CH4
   Diumar - 21.07.2019r. , g.21:00, CH 3
   Jawa - 21.07.2019r. , g.21:00, CH 4


   Wasz,
   Zespół Metin2.pl


   Kontakt z Zespołem Gry (GM, SGM, GA) - System Support

   The post was edited 3 times, last by Marantha ().