Pinned FAQ Fuzji Serwerów 2018

  • Nowość

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • FAQ Fuzji Serwerów 2018

   FAQ Fuzji Serwerów

   Poniższe punkty dotyczą wszystkich graczy, których serwery zostaną połączone w jeden serwer docelowy.
   Dla graczy na serwerze docelowym nie będzie żadnych zmian dotyczących listy przyjaciół, małżeństwa, wyposażenia, ekwipunku, magazynu, wiadomości oraz Alchemii Smoczych Kamieni.

   Ogólne

   • Które serwery podlegają fuzji?


    • Serwery 54, 56 i 57 zostaną połączone w serwer 55.
    • Serwery 50, 51 i 53 zostaną połączone w serwer 52.
   • Ile kanałów będzie dostępny na serwerach po fuzji?


    Na początek planujemy po 6 kanałów na każdym serwerze.
   • Czy muszę potwierdzić swój adres e-mail? Nie mam niestety już dostępu do konta e-mail podanego podczas rejestracji.


    Po fuzji możesz się jak do tej pory zarejestrować danymi loginu klienta lub na stronie Metin2. Potwierdzenie adresu e-mail NIE jest wymagane.
   • Czy Yang, Won i Gaya zostaną wyzerowane?


    Nie, nie stracisz swoich oszczędności.
   • Do kogo mogę się zgłosić w razie wystąpienia problemów?


    Zwróć się do metin2.support.gameforge.com/index.php?fld=pl

   Przedmioty / wyposażenie

   • Co się stanie z moim wyposażeniem?


    Zostanie ono w pełni przeniesione na nowy serwer. Po fuzji znajdziesz swoje przedmioty wyposażenia, towarzyszy i wierzchowce w magazyn ItemShopu.
   • Co zrobić, jeśli chcę skasować postać, w której magazynie znajdują się przedmioty niezdatne do handlu? Czy te przedmioty przepadną?


    Tak, te przedmioty zostaną skasowane.
   • Czy smocze kamienie mogę pobrać każdą postacią?


    Tak, smocze kamienie możesz pobrać i używać ich każdą postacią z Twojego konta.
   • Co się stanie podczas fuzji serwerów z moją Alchemią Smoczych Kamieni?


    "Podczas fuzji serwerów Twoja alchemia zostanie usunięta z ekwipunku SSK i trafi do Twojego magazynu ItemShopu. Trafią tam również wyposażone smocze kamienie.
    Po zakończeniu fuzji możesz ponownie przypisać swoje smocze kamienie wybranej postaci na Twoim koncie.
   • Czy po fuzji mogę sprzedawać smocze kamienie lub handlować nimi?


    Nie. Kamieniami, które były już wyposażone, NIE można po fuzji handlować lub ich sprzedawać. Upewnij się więc dobrze, żeby pobrać kamienie postacią, którą chcesz wyposażyć później w te kamienie.
    To ograniczenie nie dotyczy kamieni, które przed fuzją nie były wyposażone. One podlegają zwykłym zasadom gry.
   • Czy czas trwania moich przedmiotów z ItemShop będzie podczas fuzji dalej odliczany?


    Tak, niestety nie da się tego uniknąć. Będziemy jednak nadkładać starań, aby czas offline danych serwerów był możliwie krótki.
   • Co się stanie, jeśli na wszystkich serwerach podlegających fuzji posiadam pięć postaci z pełnym ekwipunkiem?


    Nie przepadną ani postacie ani zawartość ekwipunku. Wszystkie postacie Twojego konta zostaną zebrane i będą dostępne w opcji wybór postaci. Nowe postacie można tylko wtedy stworzyć, gdy w wyborze postaci znajduje się mniej niż pięć postaci. Wszystkie przedmioty zostaną przeniesione do magazynu ItemShopu.
   • O czym muszę pamiętać przy zwierzakach w Systemie Zwierzaków?


    Pamiętaj, że Twój zwierzak ma ograniczanie czasowe i może umrzeć, radzimy Ci więc nakarmić go przed fuzją lub umieścić w klatce transportowej. Po fuzji znajdziesz go w magazyn ItemShopu.

   Postaci

   • Czy muszę przypisać moje postacie manualnie do konta przez stronę Metin2, jeśli posiadam więcej niż 5?


    Nie. Wszystkie postacie Twojego konta są dostępne po fuzji w opcji wybór postaci w grze.
   • Czy muszę zmienić nazwę swojej postaci, jeśli inna postać o tej samej nazwie ma co prawda wyższy poziom, ale posiada stałego bana?


    Tak. Niestety podczas fuzji nie ma możliwości sprawdzenia kont pod względem blokady.
   • Do kiedy muszę przeprowadzić fuzję serwerów?


    Po konserwacji możesz w każdej chwili zalogować się do gry i przeprowadzić swoją indywidualną fuzję serwerów. Ostateczny termin zakończenia fuzji serwerów zostanie ogłoszony w odpowiednim czasie przez community managerów na forum. Jeśli nie zakończysz fuzji do wyznaczonego terminu, stracisz posiadane postacie.
   • Mam postacie w różnych królestwach, więc po fuzji trafię do losowo przypisanego królestwa. Czy jest jakiś sposób, by zmienić przypisane mi królestwo?


    Nie spodobała Ci się nowa ojczyzna? Żaden problem! Po fuzji wystartuje event zmiany królestwa. Przez 30 dni NPC Heuk-Young będzie czekać na graczy w pierwszym mieście, oferując darmową przeprowadzkę do innego królestwa (możliwość skorzystania raz na konto).
   • Nie mogę przypisać moje postacie do konta poprzez stronę Metin2. Gdzie znajdę je po fuzji?


    Wszystkie postacie zostaną przeniesione na to samo konto. Wybór postaci posiada kilka stron, na których znajdziesz wszystkie swoje postacie i będziesz mógł/mogła je wybrać.
   • Na serwerach podlegających fuzji posiadam parę postaci. Czy mogę je wszystkie przenieść na nowy serwer?


    Postacie nie zostaną skasowane, tylko przeniesione na nowy serwer. Wszystkie postacie Twojego konta zostaną zebrane i będą dostępne w opcji wybór postaci. Nowe postacie można tylko wtedy stworzyć, gdy w wyborze postaci znajduje się mniej niż pięć postaci.
   • Co się stanie, jeśli kilka postaci na nowym serwerze posiadają tę samą nazwę?


    Postacie na serwerze nie mogą mieć tej samej nazwy. Można zachować tylko jedną nazwę postaci, pozostałe muszą zostać zmienione. Niestety, z powodu kompleksowych czynników decydujących o tym, nie możemy z góry przewidzieć, których postaci będzie to dotyczyć. Jeśli będzie to dotyczyć którejś z Twoich postaci, zostaniesz o tym powiadomiony/a podczas pierwszego loginu po fuzji serwerów. Wyświetli się wtedy okienko, w którym należy wybrać nową nazwę danej postaci.

   Gildie

   • Co się stanie z moją gildią?


    Jeśli Twoja postać znajduje się na serwerze docelowym fuzji, Twoja gildia pozostanie niezmieniona. Jednak teren wszystkich gildii zostanie zresetowany, by po fuzji wszystkie gildie miały równe szanse.
    Jeśli Twoja postać znajduje się na serwerze, który zostanie połączony z innym serwerem, wszyscy członkowie gildii oprócz lidera gildii zostaną usunięci z gildii i mogą ponownie wstąpić do gildii po zakończeniu fuzji serwerów, o ile znajdują się w tym samym królestwie.
    Jeśli chcesz się dowiedzieć na jakim rodzaju serwera fuzji się znajdujesz, możesz sprawdzić to w punkcie "Które serwery podlegają fuzji?"
   • Co się stanie, jeśli gildia posiadająca ponad 70 członków, straci wraz z terenem również Ołtarz Mocy?


    W trakcie fuzji serwerów wszyscy członkowie gildii zostaną usunięci. Gdy po fuzji serwerów gildia będzie posiadać znowu teren i postawi na nim ołtarz, będzie mogła przyjąć ponownie wszystkich swoich członków.
   • Jestem liderem gildii i posiadam bank gildii, czy muszę na coś zwrócić szczególną uwagę?


    Tak. Pamiętaj, że usuwamy Twój teren gildii, a tym samym musimy też zamknąć Twój magazyn gildii. Dlatego wybierz przed fuzją serwerów wszystkie przedmioty z magazynu gildii. Jeśli podczas fuzji serwerów w magazynie gildii znajdują się jeszcze przedmioty, zostaną one przeniesione do magazynu ItemShopu przywódcy gildii.
   • Czy lider gildii otrzyma odszkodowanie za stracony teren?


    Tak. Lider gildii otrzyma Yang za teren, alchemika, kowala, bank gildii, flagi oraz ewentualnie stracone świątynie w postaci "Pakietu Yang" zdeponowanego w magazynie ItemShopu.
   • Moja gildia znajduje się na serwerze, który zostanie połączony z serwerem docelowym. Co muszę zrobić jako lider, by nie stracić gildii?


    Aby zachować swoją gildię, musisz zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
    1. Na serwerze fuzyjnym musisz być w tym samym królestwie, co Twoja gildia.
    2. Twoja gildia musi składać się z min. trzech graczy.
    3. Jako lider musisz się zalogować przynajmniej raz w przeciągu upływu 30 dni przed fuzją.
    Przykład:Twoje konto XY posiada następujące postacie na różnych serwerach:Postać1: żółte królestwo, lider gildiiPostać2: niebieskie królestwo, bez gildiiPonieważ posiadasz dwie postacie na różnych serwerach i w różnych królestwach, podczas fuzji serwera zostanie ustalone losowo, w których królestwach znajdą się Twoje postacie na nowym serwerze. Jeśli zatem zostaniesz przydzielony do niebieskiego królestwa, Twoja gildia w żółtym królestwie zostanie skasowana, ponieważ istnienie gildii jest zależne od jej lidera. Aby wykluczyć taki przypadek, możesz podjąć przed fuzją następujące kroki: zdobądź Olejek Wygnania i przejdź Postacią2 do królestwa swojej gildii. Możesz również skasować postacie znajdujące się w nieodpowiednim królestwie. W ten sposób podczas fuzji Twoje postacie zostaną na pewno przypisane odpowiedniemu królestwu.


   • Istnieje możliwość, aby tereny gildii nie podlegały więcej różnym kanałom? W ten sposób każda gildia mogłaby zachować swój teren.


    Nie, nie ma takiej możliwości.
   • Po fuzji serwerów nie ukazuje się logo mojej gildii. Czy to jest bug?


    Nie, to nie jest bug. Po fuzji musisz ponownie załadować logo gildii.
   • Nie mogę kupić ziem gildyjnych. Czy to jest błąd?


    Nie, to nie jest błąd. Przez pewien czas po zakończeniu fuzji zakup ziem nie będzie możliwy, o ich odblokowaniu poinformujemy z wyprzedzeniem.

   System wiadomości

   • Co się stanie z wiadomościami z załącznikiem i bez z mojej skrzynki pocztowej?


    Wszystkie czysto tekstowe wiadomości w Twojej skrzynce pocztowej, zarówno te przeczytane jak i te nieprzeczytane, zostaną skasowane w ramach fuzji serwerów bez możliwości przywrócenia.
    W przypadku wiadomości z przedmiotami, Yang lub Won w załączniku: załączniki tych wiadomości zostaną Ci podesłane po fuzji serwerów przez GMów. Następnie masz 7 dni czasu, by je odebrać. Po upływie tego czasu wszystkie maile GMów zostaną skasowane.

   Magazyn / Magazyn IS

   • Czy zostaną wprowadzone większe magazyny?


    Nie, pojemność magazynów zostanie nienaruszona. Tylko każda pierwsza strona magazynu zostanie poddana fuzji. Jeśli wcześniej miałeś/miałaś rozszerzony magazyn, przedmioty te też zostaną przeniesione do magazynu ItemShopu.
   • Co się stanie z moim magazynem?


    Przedmioty wszystkich postaci zostaną przeniesione do magazynu ItemShopu. Nie przepadną żadne przedmioty!
   • Moje magazyny na różnych serwerach mają różne hasła. Które z nich zostanie przejęte?


    System wybierze jedno z haseł drogą losową. Wystarczy zatem wypróbować wszystkie hasła na nowym serwerze. Możecie również przypomnieć hasło magazynu na stronie internetowej Metin2.

   Steam

   • Jak mogę połączyć moje konto na Steamie z kontem ma stronie Metin2?


    Ponieważ nie posiadasz jeszcze konta na stronie Metin2, musisz wykonać następujące kroki:
    1. Otwórz Metin2.pl
    2. W prawej części okna kliknij przycisk "Sign in through STEAM".
    3. Nastąpi teraz przekierowanie do logowania na Steamie. Wprowadź swoje dane Steam i potwierdź je.
    4. Pod "Nie posiadasz jeszcze konta Metin2?" kliknij przycisk "Zarejestruj i połącz".
    5. Wprowadź nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło i potwierdź, klikając "Zarejestruj i połącz".
    6. Po wysłaniu danych otrzymasz e-maila ze swoimi danymi. W celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa swojego konta zweryfikuj w tym kroku swój adres e-mail, klikając odpowiedni przycisk.
    7. Twoje konto Metin2 na Steamie i Twoje nowo utworzone konto strony internetowej są ze sobą teraz połączone.
   • Gram na Steamie na kilku serwerach, w jaki sposób mam przeprowadzić fuzję postaci?


    Aby przeprowadzić fuzję Twoich postaci, musisz koniecznie połączyć Twoje konto na Steamie z kontem strony Metin2. Tylko w ten sposób możemy przeprowadzić fuzję Twoich postaci.

   Inne

   • Jeśli posiadam wiele kont na serwerach przeznaczonych do fuzji, muszę wtedy wybrać tylko pięć, na których będę grać dalej?


    Nie, Twoje konta nie podlegają fuzji i nie zostaną skasowane.
   • Po fuzji serwerów klient gry pokazuje mi kilkakrotnie tę samą postać w opcji wybór postaci, czy to jakiś bug?


    Na początku mogą pojawiać się takie wizualne problemy, które powinny jednak zniknąć po pierwszym zalogowaniu się.
   • Czy mogę wybrać, na który z nowych serwerów zostanie przeniesiona moja postać?


    Nie, nie ma możliwości takiego wyboru. Jeśli dojdzie przykładowo do fuzji serwerów 1 do 5, wszystkie postacie zostaną przeniesione na powstały z nich nowy serwer.
   • Przykład: na serwerze 1 mam postać w czerwonych królestwie, na serwerze 2 w żółtym. Jeśli dojdzie do fuzji serwerów 1 i 2, to muszę wybrać jedno z tych królestw?


    Podczas fuzji Twoje postacie zostaną przydzielone jednemu z królestw drogą losową. Po zakończeniu fuzji na określony czas aktywujemy NPC Heuk-Young. Z jego pomocą masz możliwość zmiany królestwa.
   • W jaki sposób odnajdę znajomych, którzy zmienili nazwę swojej postaci?


    Najlepiej umówcie się na krótko przed fuzją, abyście mogli się w miarę szybko odnaleźć na nowych serwerach po fuzji.
   • Co stanie się z moją listą przyjaciół?


    Lista przyjaciół zostanie skasowana. W przeciwieństwie do listy rodziny, automatyczna aktualizacja nie jest tu możliwa. Najlepiej umów się na krótko przed fuzją ze swoimi znajomymi, abyście mogli się w miarę szybko znaleźć na nowych serwerach po fuzji.
   • Czy fuzja serwerów wpłynie w jakiś sposób na moje małżeństwo w grze?


    Wszystkie małżeństwa zostaną rozwiązane. Otrzymasz z powrotem pierścionek zaręczynowy i zainwestowaną kwotę Yang.
   • Co się stanie z moimi kartami potwora? Mogę je zatrzymać?


    Twoje karty potwora zostaną całkowicie przejęte. Nie stracisz żadnych kart. Jeśli grałeś/łaś na obydwu serwerach, zsumujemy Twoje osiągnięcia z obydwu serwerów na serwerze docelowym w nowy, łączny wynik.
   • Czy na nowych, połączonych serwerach będzie można utworzyć nowe konto?


    Tak, przynajmniej na pewien czas wszystkie nowe serwery będą oferowały możliwość tworzenia nowych kont.
   Community Manager
  • Pozostałe zapytania od graczy

   Na koncie mam więcej niż 5 postaci, czy muszę je skasować?


   Nadmiarowe postaci nie znikną z konta, ich kolejność jest uwarunkowana ostatnim czasem zalogowania, więc wpierw są dostępne te częściej wykorzystywane. Jeżeli skasujesz postać, nie odzyskasz wolnego slotu, dopóki ilość postaci nie spadnie poniżej 5. Kasacja postaci 70+ wciąż jest niemożliwa

   Czy przedmioty przechowywane w Magazynie IS kiedykolwiek znikną?


   Nie, przedmioty nie znikną z Magazynu IS chyba, że mają określony czas trwania, wtedy wygasną.

   Gdzie są moje skrzynki ucznia?!


   Są dostępne w skrzynce pocztowej (Wiadomość od GM).

   Po zmianie nazwy postaci nie ma dostępu do gildii


   Problem z dostępem do gildii po zmianie nicka zostanie usunięty po najbliższym restarcie serwera.

   The post was edited 1 time, last by Smoczyca ().

  Directory

  1. FAQ Fuzji Serwerów
  2. Ogólne
   1. Które serwery podlegają fuzji?
   2. Ile kanałów będzie dostępny na serwerach po fuzji?
   3. Czy muszę potwierdzić swój adres e-mail? Nie mam niestety już dostępu do konta e-mail podanego podczas rejestracji.
   4. Czy Yang, Won i Gaya zostaną wyzerowane?
   5. Do kogo mogę się zgłosić w razie wystąpienia problemów?
  3. Przedmioty / wyposażenie
   1. Co się stanie z moim wyposażeniem?
   2. Co zrobić, jeśli chcę skasować postać, w której magazynie znajdują się przedmioty niezdatne do handlu? Czy te przedmioty przepadną?
   3. Czy smocze kamienie mogę pobrać każdą postacią?
   4. Co się stanie podczas fuzji serwerów z moją Alchemią Smoczych Kamieni?
   5. Czy po fuzji mogę sprzedawać smocze kamienie lub handlować nimi?
   6. Czy czas trwania moich przedmiotów z ItemShop będzie podczas fuzji dalej odliczany?
   7. Co się stanie, jeśli na wszystkich serwerach podlegających fuzji posiadam pięć postaci z pełnym ekwipunkiem?
   8. O czym muszę pamiętać przy zwierzakach w Systemie Zwierzaków?
  4. Postaci
   1. Czy muszę przypisać moje postacie manualnie do konta przez stronę Metin2, jeśli posiadam więcej niż 5?
   2. Czy muszę zmienić nazwę swojej postaci, jeśli inna postać o tej samej nazwie ma co prawda wyższy poziom, ale posiada stałego bana?
   3. Do kiedy muszę przeprowadzić fuzję serwerów?
   4. Mam postacie w różnych królestwach, więc po fuzji trafię do losowo przypisanego królestwa. Czy jest jakiś sposób, by zmienić przypisane mi królestwo?
   5. Nie mogę przypisać moje postacie do konta poprzez stronę Metin2. Gdzie znajdę je po fuzji?
   6. Na serwerach podlegających fuzji posiadam parę postaci. Czy mogę je wszystkie przenieść na nowy serwer?
   7. Co się stanie, jeśli kilka postaci na nowym serwerze posiadają tę samą nazwę?
  5. Gildie
   1. Co się stanie z moją gildią?
   2. Co się stanie, jeśli gildia posiadająca ponad 70 członków, straci wraz z terenem również Ołtarz Mocy?
   3. Jestem liderem gildii i posiadam bank gildii, czy muszę na coś zwrócić szczególną uwagę?
   4. Czy lider gildii otrzyma odszkodowanie za stracony teren?
   5. Moja gildia znajduje się na serwerze, który zostanie połączony z serwerem docelowym. Co muszę zrobić jako lider, by nie stracić gildii?
   6. Istnieje możliwość, aby tereny gildii nie podlegały więcej różnym kanałom? W ten sposób każda gildia mogłaby zachować swój teren.
   7. Po fuzji serwerów nie ukazuje się logo mojej gildii. Czy to jest bug?
   8. Nie mogę kupić ziem gildyjnych. Czy to jest błąd?
  6. System wiadomości
   1. Co się stanie z wiadomościami z załącznikiem i bez z mojej skrzynki pocztowej?
  7. Magazyn / Magazyn IS
   1. Czy zostaną wprowadzone większe magazyny?
   2. Co się stanie z moim magazynem?
   3. Moje magazyny na różnych serwerach mają różne hasła. Które z nich zostanie przejęte?
  8. Steam
   1. Jak mogę połączyć moje konto na Steamie z kontem ma stronie Metin2?
   2. Gram na Steamie na kilku serwerach, w jaki sposób mam przeprowadzić fuzję postaci?
  9. Inne
   1. Jeśli posiadam wiele kont na serwerach przeznaczonych do fuzji, muszę wtedy wybrać tylko pięć, na których będę grać dalej?
   2. Po fuzji serwerów klient gry pokazuje mi kilkakrotnie tę samą postać w opcji wybór postaci, czy to jakiś bug?
   3. Czy mogę wybrać, na który z nowych serwerów zostanie przeniesiona moja postać?
   4. Przykład: na serwerze 1 mam postać w czerwonych królestwie, na serwerze 2 w żółtym. Jeśli dojdzie do fuzji serwerów 1 i 2, to muszę wybrać jedno z tych królestw?
   5. W jaki sposób odnajdę znajomych, którzy zmienili nazwę swojej postaci?
   6. Co stanie się z moją listą przyjaciół?
   7. Czy fuzja serwerów wpłynie w jakiś sposób na moje małżeństwo w grze?
   8. Co się stanie z moimi kartami potwora? Mogę je zatrzymać?
   9. Czy na nowych, połączonych serwerach będzie można utworzyć nowe konto?
  10. Pozostałe zapytania od graczy
   1. Na koncie mam więcej niż 5 postaci, czy muszę je skasować?
   2. Czy przedmioty przechowywane w Magazynie IS kiedykolwiek znikną?
   3. Gdzie są moje skrzynki ucznia?!
   4. Po zmianie nazwy postaci nie ma dostępu do gildii