Rocznicowe ZUO

  • Event Gra

  This site uses cookies. By continuing to browse this site, you are agreeing to our Cookie Policy.

  • Rocznicowe ZUO   Poniższej przedstawiamy Wam harmonogram organizacji ZUA na poszczególnych serwerach.
   Podczas trwania wydarzenia będą ukazywały się komunikaty serwerowe na temat lokacji zrzutów oraz
   przedziałów poziomowych. Proszę pamiętać, że uczestniczymy w Evencie tylko w swoim przedziale poziomowym.

   Uwaga! 20 i 22 lipca drop wierzchowców zostanie wyłączony.

   Negros - 22 lipca godzina 20:30.
   Samos - 22 lipca godzina 22:00.
   Etolin - 22 lipca godzina 18:00.
   Andros - 22 lipca godzina 17:00.
   Wetar - 20 lipca godzina 20:00
   Diumar - 22 lipca godzina 18.30.
   Tortuga - 20 lipca godzina 21:00.
   Tasmania - 22 lipca godzina 17:00.
   Jawa - 22 lipca godzina 15:00.


   Wasz,
   Zespół Metin2.pl

   Kontakt z Zespołem Gry (GM, SGM, GA) - System Support