You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Oficjalne Forum Metin2.pl. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Saturday, September 10th 2011, 12:01am

Hack SHIELD!!!! PROBLEM!!!

Po dlugim nie graniu w metin2 za chcialo mi sie zagrac :)

Mialem zrestartowanego windowsa i czysto mam... tera co zrobilem po tym:

Sciagnolem metin2.... PL

Kliknolem na metin2... Error mi wyskoczyl....

Sprobowalem 2x to samo...

za 3 poszlem do metina i tam jakis kliknolem patch i za dzialalo :P...

kiedy juz sie zaktualizowalo... wszystkie ustawienia ladnie itd....

wlaczam metina... loguje sie... jestem... po 2min .... Hack shield pisze: DETECT_GAME HACK Undefined hacks (0x100001b8)

tutaj daje screenshota ktory pokazuje to... i co mialem uruchomione... nie wiem czemu sie tak dzieje prosze o pilna pomoc!! nie stosuje hackow! (tylko windowsa mialem od nowa zainstalowanego i to sie dzieje...)

Screenshot: http://i54.tinypic.com/28wkx3l.jpg


Prosiłbym o pilną pomoc :) I przepraszam za ortografie jak komuś się nie podoba... <!

2

Saturday, September 10th 2011, 12:59am

Podobno te czynności pomagają.

Quoted

When i first installed dragonica and ran it, a few minutes after logging in i get a hacktool warning from the game guard at the address 0x1000021b, since i wanted to play so bad i decided to find a way to play, so i found a solution after a few days of investigating and i decided to write a guide to help others with this problem.

A few Reminders before you follow this guide:
1. this solution is only specific for gameguard detecting hacktool at address 0x1000021b.
2. this wont work for other address detections.
3. this guide is for advanced and experienced computer users, if you dont understand what i say, you should find someone who is more experienced, since the guide involves modifying crucial files in windows, if you do a mistake, you could ruin your computer (im not joking, this is serious).
4. if you decide to follow my guide, please be careful when modifying your registry files.
5. make sure you are the administrator on your computer to have the rights to delete registry entries

so to start with this guide, after looking around, and debugging, i found a lead that address 0x1000021b is linked with a program called ProcessGuard, which is a 3rd party program. it is actually a security software but are also used by some people to prevent their game client from being disabled by the gameguard. thus enabling cheating, but nonetheless this is unfortunate for those people who installed for security reasons, only uninstalling the program wont work, and will still be blocked by gameguard, so heres the solution:

1. Uninstall ProcessGuard from your computer [skip if already uninstalled]
2. Delete the ProcGuard.sys driver, heres the instructions:
right click my computer > Properties > Hardware > Device Manager, click view tab and select show hidden devices, find non plug and play drivers, and find ProcGuard, uninstall the driver
3. Delete Registry entries for ProcGuard, (i advise you to back up your registry before doing this, if you do something wrrong, you could seriously screw your computer, ask google for how to's)Heres how:
a. get a free registry crawler [Google is your friend]
b. search for procguard [chooose to scan all registries]
c. in the meantime open start>Run> and type Regedt32
d. the windows registry editor should pop up
e. go back to your registry crawler, all registry with the name Procguard should be listed
f. now here comes the tricky part:
g. locate all the Procguard registry files following the path given by the registry crawler
h. carefully delete all procguard registry entries and folders, careful not to delete other programs registries.
i. some of the Procguard Registries wont be able to be deleted, so you have to edit permissions for the procguard registry entries by right clicking on the entry > Permissions > and tick the checkbox "full control"> apply
j. after you deleted them all, use your registry crawler to scan for Procguard once again to make sure the registry is clean. if there are still some entries for procguard go back to step g.

after you finish all of those steps above, restart your computer, and play, the gameguard shouldnt pop up anymore, Happy Dragonica

Disclaimer:
use this guide at your own risk, as this is dangerous to do if you are not experienced, i will not be liable for any damage and or harm done to your computer by doing a mistake on following the above steps.

P.s. For mods reading this, please sticky this so people who have the same problem could fix it, me myself just found this solution, this works perfectly if followed correctly.


Przetłumaczone translatorem:

Quoted

Kiedy po raz pierwszy zainstalowany Dragonica i prowadził ją, kilka minut po zalogowaniu się i uzyskać hacktool ostrzeżenia straży gry na 0x1000021b adres, ponieważ chciałem grać tak źle i postanowił znaleźć sposób, aby grać, więc i znalazł rozwiązanie po kilku dniach śledztwa i postanowiłem napisać poradnik, aby pomóc innym z tym problemem.

Kilka przypomnień przed wykonaniem tej instrukcji:
1. rozwiązanie to jest tylko specyficzne dla GameGuard'a hacktool wykrywania w 0x1000021b adres.
2. to wont pracy dla innych wykrytych adres.
3. ten poradnik jest dla zaawansowanych i doświadczonych użytkowników komputerów, jeśli nie rozumiesz, co mówię, trzeba znaleźć kogoś, kto jest bardziej doświadczony, ponieważ przewodnik wprowadzenia zmian ważnych plików w systemie Windows, jeśli nie błąd, możesz zniszczyć komputera (im nie żarty, to poważna sprawa).
4. jeśli zdecydujesz się skorzystać z mojego przewodnika, należy zachować ostrożność podczas modyfikowania plików rejestru.
5. upewnij się, że jesteś administratorem komputera, aby mieć prawo do usunięcia wpisów w rejestrze

tak na początek tej instrukcji, po rozglądając się i debugowanie, znalazłem ołowiu 0x1000021b adres jest związany z programu o nazwie ProcessGuard, który jest 3rd program partii. w rzeczywistości jest to oprogramowanie bezpieczeństwa, ale są również używane przez niektórych ludzi, aby zapobiec ich klient gry przed wyłączeniem przez GameGuard. umożliwiając w ten sposób oszukiwanie, niemniej jednak jest to zbyt szczęśliwe dla osób, które zainstalowano ze względów bezpieczeństwa, tylko odinstalować program wont pracy, i nadal będą blokowane przez GameGuard, więc heres rozwiązanie:

1. Odinstaluj ProcessGuard z komputera [pominąć, jeśli już odinstalowany]
2. Usuwanie sterownika ProcGuard.sys, herezje instrukcji:
kliknij prawym przyciskiem myszy Mój komputer> Właściwości> Sprzęt> Menedżer urządzeń, kliknij kartę Widok i zaznacz opcję Pokaż ukryte urządzenia, znaleźć inne sterowniki Plug and Play, i znaleźć ProcGuard, odinstaluj sterownik
3. Usuwanie wpisów rejestru dla ProcGuard, (i zalecamy wykonanie kopii zapasowej rejestru przed wykonaniem tego, jeśli nie wrrong coś, można poważnie śruby komputera, zapytaj google, jak jest) Oto jak:
a. otrzymać bezpłatny rejestru gąsienicowe [Google jest twoim przyjacielem]
b. szukaj procguard [chooose skanowania wszystkich rejestrów]
c. w międzyczasie uruchomić otwarty>> Uruchom i wpisz polecenie Regedt32
d. Edytor rejestru systemu Windows powinno pojawić się
e. wróć do rejestru gąsienicowe, wszystkie rejestru z Procguard nazwy powinny być wymienione
f. teraz tutaj najtrudniejsze:
g. zlokalizować wszystkie pliki rejestru Procguard na ścieżkę podane przez rejestr gąsienicowe
h. starannie usunąć wszystkie wpisy procguard rejestru i folderów, uważać, aby nie usunąć inne programy rejestrów.
i. niektóre z rejestrów Procguard nie będą mogli zostać usunięte, więc trzeba zmienić uprawnienia dla procguard wpisy rejestru klikając prawym przyciskiem myszy na wpis> Uprawnienia> i zaznacz pole wyboru "pełną kontrolę"> się
j. po usunięte wszystkie użyj rejestru gąsienicowe do skanowania Procguard jeszcze raz upewnić się, że rejestr jest czysty. czy są jeszcze jakieś wpisy do procguard wróć do kroku g.

Po zakończeniu tych wszystkich powyższych kroków, uruchom ponownie komputer i gry, GameGuard nie powinno pojawić się już, Happy Dragonica

Zastrzeżenie:
korzystać z przewodnika na własne ryzyko, ponieważ jest to niebezpieczne zrobić, jeśli nie masz doświadczenia, i nie ponosi odpowiedzialności za szkody i lub szkód na komputerze, wykonując błąd na wykonaniu powyższych czynności.

Postscriptum Dla modów czytasz, proszę lepki to więc ludzie, którzy mają ten sam problem można naprawić, mnie się tylko takie rozwiązanie, to działa doskonale, jeżeli następuje prawidłowo.


Znalezione w sieci.
Robisz to na własną odpowiedzialność.
Nowy właściciel postaci HankMoody.

This post has been edited 1 times, last edit by "HankMoody" (Sep 10th 2011, 1:01am)


3

Saturday, September 10th 2011, 9:16am

poszlem

Polecam zainwestować w słownik.

Spróbuj grę włączyć samą, aby inne programy nie były włączone, ponieważ któryś z nich HS uznaje za niebezpieczny i stąd ten komunikat.

4

Saturday, September 10th 2011, 3:28pm

Nie Dziala

ODNOSNIE DO 1 POSTA...

TEN SPOSOB NIE DZIALA!!!<<<<

2... ZOBACZYLES SCREENSHOTA? NIE MAM ZADNYCH PROGRAMOW WLĄCZONYCH... mam tylko te do systemu...

i przeczytales ze jest niezidentyfikowany hack? ktorego nie mam?... tak to by napisalo proces... jaki wylączyło proces...