You are not logged in.

Dear visitor, welcome to Oficjalne Forum Metin2.pl. If this is your first visit here, please read the Help. It explains in detail how this page works. To use all features of this page, you should consider registering. Please use the registration form, to register here or read more information about the registration process. If you are already registered, please login here.

1

Tuesday, October 15th 2013, 11:36am

Fuzja serwerów Metin2.pl!Witajcie!Cytując fragment z klasycznego, polskiego filmu: "Nadejszła wiekopomna chwila...", innymi słowy stało się! Data połączenia serwerów została ustalona i na pewno nie na 13.13.2013, jak ktoś napisał na naszej stronie na Facebooku ;)
Przejdźmy do konkretów.DATA FUZJI SERWERÓW

Fuzja, ze względu na skalę zostanie podzielona na dwa dni.
 • 21 października 2013 będą niedostępne serwery od 1 do 8 oraz 26
 • 22 października 2013 będą niedostępne serwery od 9 do 25
 • 28 października 2013 będą niedostępne serwery od 1 do 8 oraz 26
 • 29 października 2013 będą niedostępne serwery od 9 do 25
KONFIGURACJA FUZJI SERWERÓW
25 serwerów zostanie połączonych w 5 nowych serwerów. Tylko jeden uniknie procesu połączenia z innymi.
 • Solar(26) zmieni nazwę na Negros(50)
 • Monastyr(1),Feniks(2),Obsydian(3)
  zostaną połączone w nowy serwer Samos(51)
 • Twierdza(4),Astral(5),Grymuar(6),Almanach(7),Onyks(8)
  zostaną połączone w nowy serwer Etolin(52)
 • Candia(21),Orion(22),Kronos(23),Phantos(24),Syriusz(25)
  zostaną połączone w nowy serwer Andros(53)
 • Eteor(15),Serwandes(16),Elares(17),Phobos(18),Deimos(19),Endurion(20)
  zostaną połączone w nowy serwer Wetar(54)
 • Agronas(9),Gromo(10),Arkantes(11),Monolit(12),Exandros(13),Kirian(14)
  zostaną połączone w nowy serwer Diumar(55)


CZAS TRWANIA FUZJI

Proces ten rozpocznie się od 4 rano i będzie trwał około 13 godzin, na każdy dzień przeznaczony dla fuzji.FAQ FUZJI SERWERÓW

Zestaw pytań i odpowiedzi na temat fuzji znajdziecie tutaj: FAQ FUZJI SERWERÓW
oraz tutaj: Pierwsze kroki po połączeniu serwerów


Wszelkie aktualności dotyczące całego procesu będziemy przekazywać w tym temacie, bądź na naszym oficjalnym kanale na Facebooku

Połączmy siły w walce!

Wasz Metin2 Team
Community Manager
This post has already been reported.

2

Tuesday, October 15th 2013, 11:41am

Faq Fuzji Serwerów

Ogólne
 • Które serwera podlegają fuzji?
  Informacje o tym znajdują się w ogłoszeniu o fuzji w sekcji "Konfiguracja serwerów"

 • Ile serwerów będzie po dokonaniu fuzji?
  Informacje o tym znajdują się w ogłoszeniu o fuzji w sekcji "Konfiguracja serwerów"

 • Czy są serwery, które nie będą podlegały fuzji?
  Informacje o tym znajdują się w ogłoszeniu o fuzji w sekcji "Konfiguracja serwerów"

 • Ile kanałów będzie dostępny nach serwerach po fuzji?
  Każdy z nowo nazwanych serwerów będzie miał 6 kanałów.

 • Czy muszę potwierdzić swój adres e-mail? Nie mam niestety już dostępu do konta e-mail, które podałem/am podczas rejestracji.
  Po fuzji wystarczy zalogować się na stronie Metin2 i ewentualnie przypisać swoje postacie nowym kontom (więcej na ten temat znajdziecie niżej). Potwierdzenie adresu e-mail NIE jest wymagane.

 • Serwer, z którego obecnie korzystam, posiada blokadę na nowe rejestracje. W jaki sposób mogę stworzyć magazyn konta, aby porozdzielać swoje przedmioty?
  Przed fuzją znajdziemy jeszcze jakieś rozwiązanie tego problemu.

 • Czy licznik Yang zostanie wyzerowany?
  Nie, nie stracisz swoich oszczędności.

 • Do kogo mogę się zgłosić w razie wystąpienia problemów?
  Zgłoś się do http://support.metin2.pl.


Przedmioty/ekwipunek
 • Co się stanie z moim wyposażeniem?
  Zostanie ono w pełni przeniesione na nowy serwer.

 • Co się stanie, jeśli na wszystkich serwerach podlegających fuzji posiadam cztery postacie z pełnym ekwipunkiem?
  Nie przepadną ani postacie ani zawartość ekwipunku. Z racji tego, że na jedno konto i jeden serwer przypada maks. ilość czterech postaci, po fuzji musisz się zalogować na stronie Metin2 i przydzielić swoje postacie nowym kontom. Aby Twój magazyn był w miarę pusty, stwórz przed fuzją na nowym koncie postacie do magazynowania przedmiotów i zdeponuj tam część swojego ekwipunku.

 • Czy czas trwania moich przedmiotów z ItemShop będzie podczas fuzji dalej odliczany?
  Tak, niestety nie da się tego uniknąć. Będziemy jednak nadkładać starań, aby czas offline danych serwerów był możliwie krótki.

 • Co zrobić, jeśli chcę skasować postać, w której magazynie znajdują się przedmioty niezdatne do handlu? Czy te przedmioty przepadną?
  Tak, te przedmioty zostaną skasowane.


Postać
 • Co się stanie, jeśli dwie postacie na nowym serwerze posiadają tę samą nazwę?
  W tym wypadku nazwa postaci o niższym poziomie będzie musiała zostać zmieniona. Jeśli będzie to dotyczyć którejś z Twoich postaci, zostaniesz o tym powiadomiony/a podczas pierwszego loginu po fuzji serwerów. Wyświetli się wtedy okienko, w którym należy wybrać nową nazwę danej postaci. Jeśli obie postacie posiadają ten sam poziom, zadecyduje o wyborze los.

 • Czy muszę zmienić nazwę swojej postaci, jeśli inna postać o tej samej nazwie ma co prawda wyższy poziom, ale posiada stałego bana?
  Tak. Niestety podczas fuzji nie mam możliwości sprawdzenia konto pod względem blokady.

 • Na serwerach podlegających fuzji posiadam parę postaci. Czy mogę je wszystkie przenieść na nowy serwer? Postacie nie zostaną skasowane, tylko przeniesione na nowy serwer. Ale: Na jedno konto i jeden serwer przypada maks. ilość czterech postaci. Poprzez fuzję może jednak dojść do następującego przypadku:
  Twoje konto XY posiada następujące postacie na różnych serwerach:
  Serwer 1: Postać01, Postać02, Postać03, Postać04
  Serwer 2: Postać05, Postać06, Postać07
  Serwer 3: Postać08, Postać09, Postać10
  Serwer 4: Postać11, Postać12

  Serwer 1 do 4 zostają połączone w serwer 1.1. Wszystkie postacie Twojego konta XY zostają przeniesione na serwer 1.1. Dwanaście postaci Twojego konta znajdowałoby się zatem na nowym serwerze. Jest to jednak niemożliwe, z racji czego nastąpi taki oto podział: Twoje konto zostanie podzielone na XY (stare), XY2 (nowe), XY3 (nowe) i XY4 (nowe). Wszystkie nowe konta posiadają to samo hasło, co Twoje główne konto. Po fuzji będziesz mógł/mogła przydzielić wedle swojego uznania wszystkie postacie swoim nowym kontom, logując się uprzednio na Metin2.pl.

  Uwaga: Wszystkie postacie, które nie przydzielisz żadnemu koncie, zostaną skasowane po potwierdzeniu wyboru.

 • Do kiedy muszę przypisać swoje postacie?
  Po fuzji możesz w każdej chwili zalogować się na stronie Metin2 i przypisać swoje postacie nowym kontom. Nie ma żadnej ustalonej daty, do której ten proces musi zostać zakończony.

 • Co się stanie, jeśli nie dokonam tego wyboru i będę grać po prostu dalej?
  System wybierze losowo cztery postacie i przydzieli je Twojemu głównemu koncie. Jeśli nie dokonasz wyboru, po fuzji będziesz mógł/mogła grać jedynie tymi postaciami. Aby otrzymać dostęp do wszystkich postaci, musisz przydzielić je swoim nowym kontom na stronie Metin2 (patrz poprzedni punkt).

 • Czy mogę zmienić nazwę swojej postaci, jeśli nie jest już ona zajęta? Nie, nie ma takiej możliwości.


Gildia
 • Jestem przywódcą gildii i nie chcę jej stracić. Co muszę wziąć pod uwagę?
  Aby zachować swoją gildię, musisz uważać na następujące rzeczy:
  1. Na serwerze fuzyjnym musisz być w tym samym królestwie, co Twoja gildia.
  2. Twoja gildia musi składać się z min. trzech graczy.
  3. Jako przywódca musisz się zalogować przynajmniej raz w przeciągu upływu 30 dni przed fuzją.

  Przykład:
  Twoje konto XY posiada następujące postacie na różnych serwerach:
  Postać1: żółte królestwo, przywódca gildii
  Postać2: niebieskie królestwo, bez gildii

  Ponieważ posiadasz dwie postacie na różnych serwerach i w różnych królestwach, podczas fuzji serwera zostanie ustalone losowo, w których królestwach znajdą się Twoje postacie na nowym serwerze. Jeśli zatem zostaniesz przydzielony do niebieskiego królestwa, Twoja gildia w żółtym królestwie zostanie skasowana, ponieważ istnienie gildii jest zależne od jej przywódcy. Aby wykluczyć taki przypadek, możesz podjąć przed fuzją następujące kroki: Zdobądź Olejek Wygnania i przejdź Postacią2 do królestwa swojej gildii. Możesz również skasować postacie znajdujące się w nieodpowiednim królestwie. W ten sposób podczas fuzji Twoje postacie zostaną na pewno przypisane odpowiedniemu królestwu.

 • Czy przywódca gildii otrzyma odszkodowanie za stracony teren?
  Przywódca gildii otrzyma Yang za teren, alchemika, kowala oraz ewentualnie stracone świątynie w postaci "Pakietu Yang" zdeponowanego w magazynie ItemShopu.

 • Co się stanie, jeśli gildia posiadająca ponad 70 członków, straci wraz z terenem również Ołtarz Mocy?
  Liczba członków gildii zostanie nienaruszona. Gdy po fuzji serwerów gildia nabędzie znowu teren i postawi na nim ołtarz, będzie mogła przyjmować nowych graczy.

 • Istnieje możliwość, aby tereny gildyjne nie podlegały więcej różnym kanałom? W ten sposób każda gildia mogłaby zachować swój teren.
  Nie, nie ma takiej możliwości.

 • Czy po fuzji będzie więcej terenów gildyjnych?
  Na połączonym serwerze zostanie utworzona dla każdego królestwa dodatkowa strefa gildii z kowalem, handlarką różności oraz dozorcą. Nazwy tych trzech nowych stref wybraliście sami: Miryang, Songpa i Daeyami.

 • Po fuzji serwerów nie ukazuje się logo mojej gildii. Czy to jest bug?
  Nie, to nie jest bug. Po fuzji musisz ponownie załadować logo gildii.


Magazyn/magazyn ItemShopu
 • Co się stanie z moim magazynem?
  Magazyn zostanie w pełni przeniesiony, nie przepadną żadne przedmioty! Aby po fuzji zyskać dostęp do przedmiotów z innych serwerów, musisz wpierw całkowicie opróżnić swój magazyn. Na stronie Metin2 znajdziesz rubrykę "Magazyn fuzji" - tutaj właśnie możesz przenieść przedmioty z magazynu fuzji do swojego magazynu w grze. Powtarzaj ten krok aż do fuzji wszystkich magazynów.

 • Czy zostaną wprowadzone większe magazyny?
  Nie, pojemność magazynów zostanie nienaruszona. Każdy gracz otrzyma jednak jednorazowo na siedem dni darmowy Powiększony Skład.

 • Moje magazyny z różnych serwerów mają różne hasła. Które z nich zostanie przejęte?
  System wybierze jedno z haseł drogą losową. Wystarczy zatem wypróbować wszystkie hasła na nowym serwerze. Możecie również przypomnieć hasło magazynu na stronie internetowej Metin2.

 • W moim rozszerzonym magazynie znajdują się jeszcze przedmioty. Z racji tego, że skończył się czas trwania Powiększonego Składu, nie mam jednak do nich dostępu. Czy mimo to mogę dokonać fuzji mojego magazynu, czy muszę wpierw kupić następny Powiększony Skład?
  Wszyscy gracze otrzymają po fuzji serwerów jednorazowo darmowy Powiększony Skład na siedem dni. Aktywuje się go na stronie Metin2 w rubryce "Magazyn fuzji". W ten sposób masz dostęp do przedmiotów znajdujących się rozszerzonych stronach magazynu i możesz korzystać z dodatkowego miejsca na potrzeby fuzji. Pamiętaj jednak, że po upływie ważności Powiększonego Składu, dostęp do tych przedmiotów będzie możliwy tylko po zakupie nowego składu.


Inne
 • Czy fuzja serwerów wpłynie w jakiś sposób na moje małżeństwo w grze?
  Jeśli wirtualni małżonkowie pozostaną w tym samym królestwie, status małżeństwa nie ulegnie zmianie. Jeśli któryś z nich wybierze inną nazwę, lista rodziny zostanie pod tym względem automatycznie zaktualizowana. Jeśli jednak małżonkowie przeniosą się do dwóch różnych królestw, ich związek małżeński zostanie anulowany.

 • Co stanie się z moją listą przyjaciół?
  Lista przyjaciół zostanie skasowana. W przeciwieństwie do listy rodziny, automatyczna aktualizacja nie jest tu możliwa. Najlepiej umów się na krótko przed fuzją ze swoimi znajomymi na IRC lub innej platformie, abyście mogli się w miarę szybko znaleźć na nowych serwerach.

 • W jaki sposób odnajdę znajomych, którzy zmienili nazwę swojej postaci?
  Najlepiej umów się z nimi na krótko przed fuzją na IRC lub innych platformach, abyście mogli się w miarę szybko odnaleźć na nowych serwerach.

 • Jeśli posiadam wiele kont na serwerach przeznaczonych do fuzji, mogę wtedy wybrać tylko cztery, na których będę grać dalej?
  Nie, Twoje konta nie podlegają fuzji i nie zostaną skasowane. Na jedno konto na jednym serwerze istnieje limit czterech postaci, ilość kont nie podlega jednak żadnym ograniczeniom.

 • Czy na nowych, połączonych serwerach będzie można utworzyć nowe konto?
  Tak, przynajmniej na pewien czas wszystkie nowe serwery będą oferowały możliwość tworzenia nowych kont.

 • Czy mogę wybrać, na który z nowych serwerów zostanie przeniesiona moja postać?
  Nie, nie ma możliwości takiego wyboru. Jeśli dojdzie przykładowo do fuzji serwerów 1 do 5, wszystkie postacie zostaną przeniesione na powstały z nich nowy serwer.

 • Przykład: Na serwerze 1 mam postać w czerwonych królestwie, na serwerze 2 w żółtym. Jeśli dojdzie do fuzji serwerów 1 i 2, to muszę wybrać jedno z tych królestw?
  Tak, musisz się zdecydować, ponieważ postacie z jednego konta na jednym serwerze nie mogą przynależeć do różnych królestw. Podczas fuzji Twoje postacie zostaną przydzielone jednemu z królestw drogą losową. W swoim magazynie ItemShopu znajdziesz jednak darmowy "Olejek Wygnania", za pomocą którego możesz jednorazowo zmienić swoje ojczyste królestwo.

 • Moje postacie 1 i 2 znajdujące się na jednym z moich kont przynależą w swoim królestwie do gild. Czy w razie fuzji tych dwóch serwerów mogę nadal być członkiem obu tych gildii?
  Gdy na nowym serwerze wybierasz swoje królestwo, będzie ono ojczyzną wszystkich Twoich postaci na tym koncie. Członkostwa gildii oraz małżeństwa, które powstały w innych królestwach, zostaną zatem anulowane.
Community Manager
This post has already been reported.

3

Thursday, October 17th 2013, 10:52am

Uwaga!

Otrzymujemy wiele pytań od graczy z serwera Solar(26) w sprawie fuzji. Śpieszę wyjaśnić ważną rzecz, której potwierdzenie otrzymałem przed momentem.
Solar, jak każdy inny serwer przejdzie przez proces łączenia serwerów. To oznacza, że wszystkie zagadnienia związane z przenosinami postaci, gildiami i ziemiami gildyjnymi będą obowiązywać także na serwerze Negros(50). Z jednym wyjątkiem: gracze nie zostaną połączeni z innymi, jak to będzie w przypadku pozostałych serwerów.
Community Manager
This post has already been reported.

4

Friday, October 18th 2013, 4:05pm

Szanowni Gracze!

Z powodu niespodziewanej choroby jednej z odpowiedzialnych osób za proces fuzji serwerów, terminy zostały przesunięte o 1 tydzień i wyglądają następująco:

Quoted

DATA FUZJI SERWERÓW
Fuzja, ze względu na skalę zostanie podzielona na dwa dni.
 • 28 października 2013 będą niedostępne serwery od 1 do 8 oraz 26
 • 29 października 2013 będą niedostępne serwery od 9 do 25
Serdecznie przepraszam za ten poślizg, jednak powstał on z przyczyn ode mnie niezależnych ;)
Wasz Community Manager
Community Manager
This post has already been reported.

5

Monday, October 28th 2013, 12:43am

Przypominamy: Dziś, po godzinie 4:00 zostaną wyłączone serwery oznaczone numerami od 1 do 8 oraz 26
Community Manager

6

Monday, October 28th 2013, 3:45pm

Wszelkie aktualizacje dotyczące procesu łączenia serwerów znajdziecie na naszej oficjalnej stronie na Facebooku (bez potrzeby logowania) pod adresem: https://www.facebook.com/Metin2PL
Community Manager

7

Monday, October 28th 2013, 7:01pm

Podsumowanie I etapu fuzji serwerów:

 • Serwer Negros został otwarty!
 • Serwer Etolin został otwarty!
 • Fuzja do serwera Samos została przełożona na jutro z powodów technicznych.
  Jutrzejsze uruchomienie serwera Samos będzie wiązało się z krótką niedostępnością serwerów Negros i Etolin.
Prosimy udać się na stronę główną i przejść przez proces fuzji swoich postaci na nowe serwery! Opcja jest dostępna po zalogowaniu na konto w menu Informacje o koncie
Prosimy uaktualnić swojego klienta gry w celu pobrania nowej listy serwerów.
Wasz Community Manager
Community Manager

8

Tuesday, October 29th 2013, 6:32pm

Podsumowanie II etapu fuzji serwerów:

 • Serwer Negros został otwarty!
 • Serwer Samos został otwarty!
 • Serwer Etolin został otwarty!
 • Serwer Andros został otwarty!
 • Serwer Wetar został otwarty!
 • Serwer Diumar został otwarty
Prosimy udać się na stronę główną i przejść przez proces fuzji swoich postaci
na nowe serwery! Opcja jest dostępna po zalogowaniu na konto w menu Informacje o koncie

Prosimy uaktualnić swojego klienta gry w celu pobrania nowej listy serwerów.

Jeśli komuś udało się mimo wszystko skasować postać, na której mu zależało - prosimy o kontakt z naszym Supportem.


Olejek zmiany królestwa jest doręczany na konto (wszystkie postacie) TYLKO w przypadku, gdy co najmniej jedna z postaci miała zmienione królestwo. Jeśli Wasza postać zmieniła królestwo, a mimo tego nie otrzymała olejka - prosimy o kontakt z naszym Supportem.


Wasz Community Manager
Community Manager

9

Wednesday, October 30th 2013, 12:02pm

Krótkie FAQ "PO fuzyjne"
 • Dlaczego moja nazwa postaci została zmieniona mimo, że miała wyższy poziom?

  Jest to błąd techniczny, który pojawił się podczas fuzji serwerów, na który nie mieliśmy wpływu. W takiej sytuacji pozostaje TYLKO zmiana nazwy postaci przez gracza z wyższym poziomem.
  Pierwsza informacja była błędna.
  Aby nie opóźniać procesu łączenia, który zależałby od decyzji gracza (które postaci należy zachować, które przenieść na nowe konto), własny nick zachowały te postaci, których konta zostały zmigrowane w sposób AUTOMATYCZNY - czyli gracz nie musiał dokonywać żadnego wyboru podczas fuzji, ponieważ nie było konfliktu z innymi serwerami.
  Pozostali gracze, którzy na koncie mieli więcej postaci na kilku serwerach automatycznie trafiali na listę "OCZEKUJĄCYCH NA FUZJĘ" przez co stracili prawo do nazwy postaci.

 • Dlaczego moja gildia otrzymała zmianę nazwy w postaci suffixu mimo, że miała wyższy poziom, więcej punktów od gildii z innego łączonego serwera?

  Sprawdzanie warunków dotyczących gildii byłoby bardzo pracochłonne. Weryfikacja kryteriów każdej z gildii na łączonych serwerach wydłużyłaby w sposób znaczny proces fuzji. Dlatego w celu uproszczenia procesu, ŻADNE warunki dotyczące parametrów gildii nie były brane pod uwagę. Oznacza to, że jedynym parametrem jaki miał znaczenie podczas nadawania nazw była zwykła kolejność podczas fuzji. Przykładowo: w grupie fuzji znajdują się serwery 1,2,3 - serwer nr. 1 jest pierwszy w kolejności, co oznacza, że w przypadku kolizji nazw, to gildie z serwera 1 zachowają nazwę, pozostałe otrzymają suffix S2, S3.

  Liderzy z gildii, których nazwy zostały zmienione w sposób systemowy mogą skontaktować się z nami i poprosić o zmianę nazwy na inną, która nie jest jeszcze używana.

 • Kiedy pojawią się nowe ziemie gildyjne?

  Wg obecnych informacji jakie posiadamy, ziemie gildyjne będą dostępne za 2 tygodnie po przerwie technicznej (14 listopada)

 • Dlaczego nie otrzymałem olejku do zmiany królestwa?

  Wbrew wcześniejszym zapewnieniom, olejek jest doręczany na KAŻDĄ postać na danym koncie tylko w przypadku, gdy co najmniej jedna z nich została przeniesiona do innego królestwa.

 • Przeniosłem/-am postacie na nowe konto, ale nadal pozostaje ono zablokowane. Dlaczego?

  Nowe konta wymagają wewnętrznych indeksacji systemowych i nie zostaną odblokowane do czasu zakończenia tego procesu. Informacje o przewidywanym zakończeniu tego procesu zostały wysłane na Wasz adres e-mail przypisany do konta.
  Niestety nie posiadamy konkretnego terminu zakończenia indeksacji.


 • Dlaczego moje postacie po fuzji serwerów są w innej kolejności?

  Proces układania postaci na koncie nie był w żaden sposób kontrolowany. Przydział automatyczny miał charakter losowy i nie mieliśmy na niego żadnego wpływu. Tym samym nie pozostaje nic innego jak przyzwyczaić się do nowego układu postaci na koncie, ponieważ nie istnieje możliwość zmiany.

 • Dlaczego moje małżeństwo zniknęło mimo, że ani ja, ani moja żona/mąż nie zmieniliśmy mocarstwa?

  Twoje małżeństwo nie zniknęło, brak rodziny oraz brak możliwości teleportacji poprzez obrączkę jest czasowy. Najpóźniej podczas najbliższej przerwy konserwacyjnej wszystko wróci do do poprzedniego stanu i będziesz mógł ponownie korzystać z obrączki ślubnej.

 • Moje hasło nie działa po fuzji, nie mogę go zresetować ani użyć (zawierało w sobie nietypowe znaki z obcego alfabetu).

  Niestety w takiej sytuacji pozostaje Wam wysłać zgłoszenie, poprzez formularz znajdujący się na stronie http://support.metin.pl. Musicie jednak wziąć pod uwagę, że tego typu zgłoszenia mają niższy priorytet niż zgłoszenia dotyczące np usuniętych postaci, po wysłaniu zgłoszenia pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na odpowiedź.

 • Byłem liderem gildii, ale ona zniknęła! Nie mogę założyć kolejnej!

  Proszę poczekać do najbliższej przerwy konserwacyjnej. Po restarcie serwerów wszystko wróci do normy.
Community Manager

Santonia

Team Manager

Posts: 4,947

Location: Pińczów

 • Send private message

10

Wednesday, October 30th 2013, 9:54pm

Uwaga!

Jeśli wysłaliście do nas (dramatyczne) zgłoszenie z prośbą o pomoc w odzyskaniu postaci usuniętej w procesie przypisywania do konta, to musicie uzbroić się w cierpliwość. Ilość oczekujących zgłoszeń w chwili obecnej przekracza nasze możliwości i ich obsługa przesuwa się w czasie.
Proszę nie panikować, na każde zgłoszenie otrzymacie odpowiedź.

Wasz Zespół Metin2PL
:lovemetin:

11

Monday, November 4th 2013, 4:17pm

Przed momentem został przeprowadzony proces odblokowywania kont utworzonych podczas fuzji.
Zatem nowo powstałe konta są już dostępne do zalogowania.
Community Manager

12

Friday, November 15th 2013, 2:11pm

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi niesprawiedliwej z perspektywy gracza zmiany nazwy postaci/gildii przedstawiamy aktualne i pełne informacje dotyczące procesu zmian w obu przypadkach:
 • Dlaczego moja nazwa postaci została zmieniona mimo, że miała wyższy poziom?

  Jest to błąd techniczny, który pojawił się podczas fuzji serwerów, na który nie mieliśmy wpływu. W takiej sytuacji pozostaje TYLKO zmiana nazwy postaci przez gracza z wyższym poziomem.
  Powyższa informacja była błędna.
  Aby nie opóźniać procesu łączenia, który zależałby od decyzji gracza (które postaci należy zachować, które przenieść na nowe konto), własny nick zachowały te postaci, których konta zostały zmigrowane w sposób AUTOMATYCZNY - czyli gracz nie musiał dokonywać żadnego wyboru podczas fuzji, ponieważ nie było konfliktu z innymi serwerami.
  Pozostali gracze, którzy na koncie mieli więcej postaci na kilku serwerach automatycznie trafiali na listę "OCZEKUJĄCYCH NA FUZJĘ" przez co stracili prawo do nazwy postaci.


 • Dlaczego moja gildia otrzymała zmianę nazwy w postaci suffixu mimo, że miała wyższy poziom, więcej punktów od gildii z innego łączonego serwera?
  Sprawdzanie warunków dotyczących gildii byłoby bardzo pracochłonne. Weryfikacja kryteriów każdej z gildii na łączonych serwerach wydłużyłaby w sposób znaczny proces fuzji. Dlatego w celu uproszczenia procesu, ŻADNE warunki dotyczące parametrów gildii nie były brane pod uwagę. Oznacza to, że jedynym parametrem jaki miał znaczenie podczas nadawania nazw była zwykła kolejność podczas fuzji. Przykładowo: w grupie fuzji znajdują się serwery 1,2,3 - serwer nr. 1 jest pierwszy w kolejności, co oznacza, że w przypadku kolizji nazw, to gildie z serwera 1 zachowają nazwę, pozostałe otrzymają suffix S2, S3.

  Liderzy z gildii, których nazwy zostały zmienione w sposób systemowy mogą skontaktować się z nami i poprosić o zmianę nazwy na inną, która nie jest jeszcze używana.

Community Manager